Fjernundervisning

Fjernundervisning 2019

Når

Hvem

Tema

29.1.

Tom Torhaug

Syringomyeli

26.2.

Eva Grønning, koordinator ART Tromsø

Ambulante rehabiliteringsteam i Nord Norge

26.3.

Henriette Michalsen

Psykolog, stipendiat

Motivasjon for fysisk aktivitet hos psykisk utviklingshemmende

30.4.

Lena Danielsson

Fantomsmerter

28.5.

 

 

18.6.

Gunnstein Bakland

Inflammatoriske rygglidelser

27.8.

Marte Ørbo, Phd, psykolog

Hjertestansoverlevere

24.9.

Daniel Svendsen, overlege

Pakkeforløp slag del II

29.10.

Franz Hintringer, overlege

HIA

26.11.

 

 

17.12.

 

 

informasjon for nasjonal fjernundervisning 2019 :

Kortnummer i Norsk Helsenett: 999033

Eksterne deltagere og deltagere på Lync/Skype ringer 999033@uc.nhn.no (lim inn adressa i søkefeltet, høyreklikk og velg «start en videosamtale»).

Hvis noen skal ringe via en vanlig telefon så ringer man først 77602100 og taster så inn 999033 og avslutter med #

Alle skal sette Mikrofonen på «mute» for ikke å forstyrre foredraget.

-  Undervisningen varer i 40 minutter. Det er åpent for spørsmål og kommentarer i 5 minutter til slutt. Om man ønsker å stille spørsmål må mikrofonen aktiveres først.

Eventuelle spørsmål kan rettes per mail til:

Christoph Schäfer christoph.schafer@unn.no

Ingvild Kjeldberg     ingvild.kjeldberg@helse-mr.no

Marianne Klokk       marianne.klokk@helse-mr.no

 

Når

Hvem

Tema

29.1.

Tom Torhaug

Syringomyeli

26.2.

Eva Grønning, koordinator ART Tromsø

Ambulante rehabiliteringsteam i Nord Norge

26.3.

Henriette Michalsen

Psykolog, stipendiat

Motivasjon for fysisk aktivitet hos psykisk utviklingshemmende

30.4.

Lena Danielsson

Fantomsmerter

28.5.

 

 

18.6.

Gunnstein Bakland

Inflammatoriske rygglidelser

27.8.

Marte Ørbo, Phd, psykolog

Hjertestansoverlevere

24.9.

Daniel Svendsen, overlege

Pakkeforløp slag del II

29.10.

Franz Hintringer, overlege

HIA

26.11.

 

 

17.12.

 

 

Tidligere presentasjoner:

Fjernundervisning 2014

Fjernundervisning 2015

 20/06-17: - Jan Sture Skouen, Seksjonsoverlege, professor, dr.med, Nakke/Ryggpoliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Haukeland Universitetssykehus,

Modic – hva er det?

23/05-17: Eirik Vikane, Overlege, PhD,  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering , Haukeland Universitetssykehus,

Biopsykososial forklaringsmodell ved lett hjerneskad

25/04-17: Eike Ines Wehling, Psykologspesialist, phDAvdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland Universitetssykehus,

Kognitiv rehabilitering –utfordringer og muligheter-

28/03-17: Anne Grethe Paulsbord, Fysioterapispesialist, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland Universitetssykehus. 

Smerte, smerteuttrykk og kulturperspektivet-

28/02-17: Bente Elisabeth Bassøe Gjelsvik, Spesialfysioterapeut , phD, Haukeland Universitetssykehus

Hjerneslag: trunkal kontroll og balanse -

12.01.16: Åge Indahl, Prof. dr.med., Raskere Tilbake, Sykehuset i Vestfold, klinikk FMR, Kysthospitalet. 

”Ryggsmerter – et nødvendig onde?”

16.02.16: Tone Langjordet Johnsen, Ph.D.-kandidat, SIV HF, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Raskere tilbake-Tønsberg

iBedrift – kunnskapsformidling om alminnelige helseplager på arbeidsplassen.

01.03.16: Astrid Gjerdrum Hornslien, MD, PhD, Lovisenberg DPS. 

Hvordan kan hjernens plastisitet utnyttes i rehabiliteringen etter hjerneslag?

15.03.16: Thomas Johansen, PhD. Forsker ved rehabiliteringssenteret AiR 

Kognitive tiltak innen arbeidsrettet rehabilitering. 

29.03.16: Kjersti Træland Hanssen, PhD /spesialist i klinisk nevropsykologi

Kognitiv rehabilitering ved MS 

12.04.16: Lars Christian Haugli Bråthen. Lege/PhD-stipendiat ved FORMI, OUS

Presentasjon av AIM-studien (Antibiotics in Modic changes)  

26.04.16: Espen Gjevestad. Idrettspedagog/ PhD ved KFMR, SiV

Comparative effects of lifestyle intervention, low calorie diet and bariatric surgery on weight loss and arterial stiffness

10.05.16: Bente Frisk. Spesialfysioterapeut/PhD ved Haukeland universitetssykehus 

Hva predikerer endret gangdistanse hos pasienter med KOLS?

24.05.16: Yngve Røe, PhD. Fysioterapeut og førsteamanuensis ved HiOA

Shoulder pain within the ICF framework; patient experiences of functioning and assessment methods

07.06.16: Marthe Leirvik, Logoped ved KFMR, Kysthospitalet

Dysfagi

13.09.16: Aase Aamland, Fastlege og spesialist i allmennmedisin, Vennesla Legesenter, Forsker II Uni Research Helse, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergenase Aamland.

 Medisinsk uforklarte plager og symptomer          

13.09.16: Hans Johansen, nevropsykolog KFMR, Kysthospitalet, SiVHF

   Førerkortvurderinger

08.11.16: Ole-Jacob Norum, ortoped, seksjonsoverlege PhD, OUSHF, Radiumhospitalet   

Utredning, behandling og oppfølging av sarkomer

22.11.16:  Anne Elisabeth Ross Raftemo,Barnelege Habiliteringssenteret SiV, PhD-student NTNU / WE-studien

 Behandling med botulinumtoksin til barn med cerebral parese i Norge 

06.12.16: Tore Prestgaard, overlege, seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering, Vestre Viken HF, sykehuset i Drammen

Frozen shoulder – diagnostikk og behandling