Interessegrupper i Norsk forening for infeksjonsmedisin

Styret i NFIM uttrykte ved årsmøtet 2017 et ønske om etablering av flere faglige interessegrupper innen foreningen – f.eks. innen HIV, virale hepatitter, soppinfeksjoner, sepsis osv. Vi er en faglig forening i en fagforening, men har i mindre grad fremstått slik. Det ble foreslått at Interessegruppene kunne møtes minst en gang årlig, gjerne en gang i tilknytning til vårmøtet.

Våre interessegrupper

Interessegruppe for infeksjonsleger i intensivmedisin (IFII)