Kalender: Norsk forening for infeksjonsmedisin

3 aktiviteter. Side 1 av 1

Rekkefølge:

    Det er nå åpnet for påmelding til årets NSCMID konferanse som avholdes i Trondheim 12.-15. September.

    HIV&Hepatitis Nordic Conference er en nordisk hiv- og –hepatittkonferanse med et program som er uavhengig av legemiddelindustrien. Se http://hivnordic.se/.

3 aktiviteter. Side 1 av 1