Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

116 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Presentasjoner fra vårmøtet 2019

Her finner du presentasjoner fra vårmøtet 2019 i Oslo

(Pas. kasustikker er tatt bort og abstraktene med upubliserte data er ikke lagt med. )

Sommerutgaven av pest-POSTEN er her

Nå er sommerutgaven av pestposten klar

WSPID 2019

11th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID), taking place in Manila, the Philippines, on November 5-8, 2019.

Link to the congress website: https://wspid2019.kenes.com/

Oppdatert hepatitt C veileder - mai 2019

Hepatitt C veilederen foreligger nå i en revidert utgave

Nettverksmøte om primær immunsvikt, 23. september 2019 kl. 10-17 på Gardermoen

Senter for sjeldne diagnoser er nasjonal kompetansetjeneste for primær immunsvikt. Vi samarbeider med fagmiljøer over hele landet. Vi ønsker leger og sykepleiere med interesse for primær immunsvikt hos barn og voksne velkommen til nettverksmøte.

HIV&Hepatitis Nordic Conference

HIV&Hepatitis Nordic Conference er en nordisk hiv- og –hepatittkonferanse med et program som er uavhengig av legemiddelindustrien. Se http://hivnordic.se/.

Tropekurset i India er flyttet 1 uke frem

Tropekurset i India er flyttet 1 uke frem

pest-POSTEN, Nr.1 - 2019

Første utgave av pest-POSTEN i 2019 er klar

NSCMID 2019

Det er nå åpnet for påmelding til årets NSCMID konferanse som avholdes i Trondheim 12.-15. September.

VÅRMØTET -PÅMELDING

Vårmøte for Norsk forening for infeksjonsmedisin &

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Eksamen i tropesykdommer og parasittologi

Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. 

Indiakurset - Vellore 18.11. - 30.11.2019

Kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer i Bergen arrangerer i samarbeid med Christian Medical College kurs i Tropemedisin og parasittologi i Vellore, India 18.11 – 30.11.19.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2019

De nasjonale hiv retningslinjene er nå klare i en revidert utgave.

Vårmøtet 2019

Vårmøtet for NFIM/NFMM 2019 skal arrangeres i Oslo

pest-POSTEN, nr.4, 2018

Julenummeret av pest posten er her.

pest - POSTEN Nr. 3, 2018

Nå er høstutgaven av pest-POSTEN her.

5th National Microbiota Conference

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass, Monday, November 19, 2018

Eksamen i tropemedisin 13. desember 2018

Eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin

Pressemelding: Sparing rammer hiv-smittede

Sparing rammer hiv-smittede

pest-POSTEN Nr. 2, 2018

Her kommer årets sommerutgave av pest-POSTEN 

116 sider. Side 1 av 6