pest-POSTEN Nr. 2, 2018

Her kommer årets sommerutgave av pest-POSTEN 

pest-POSTEN Nr. 2, 2018

I denne utgaven kan du lese bl.a.: 

Minneord Ivar Helle, referat fra vårmøtet, Legeforeningens ærespris 2018, Doktorgrad Siri Tandberg Knoop, Difteri i Bangladesh, Paris in the Spring - EASL 2018, Paris Hepatology Conference 2018 og en kasuistikk fra Nordlandssykehuset  

 

Lenke til PDF - utgaven: pest-POSTEN Nr. 2, 2018 

Lenke til nettutgaven: pest-POSTEN Nr. 2, 2018 

Vedlegg