pest-POSTEN, Nr.1 - 2019

Første utgave av pest-POSTEN i 2019 er klar

pest-POSTEN, Nr.1 - 2019

I denne utgaven kan du bl.a. lese om feltarbeid med MSF i Kongo, Vårmøte 2019 Oslo, JITMM i Bankok, Tropekurs i Tanzania/ Uganda, Doktorgradene til Regine Barlinn og Liv Hesstvedt, NSCMID - 19 Trondheim "teaser" m.m.

Her kan du laste ned PDF - versjonen: pest-POSTEN, Nr.1 - 2019, 25. årgang