Se stillingsannonsen her

Søknadsfristen er 11.09.2017.

Stillingsutlysning ved UIO/OUS; professor/førsteamanuensis i farmakologi. Svarfrist 15. juni. Lenke til utlysningen ligger her. 

Det er utlyst to stillinger i klinisk farmakologi i Linköping. Finn utlysningen her