Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Vårens årsmøte og fagdager i NFKNF holdes 10.-11.april 2019 på Rikshospitalet.

Da er datoer for foreningens vårmøte fastsatt. Det blir årsmøte den 10/4 og fagdager 10/4 -11/4 på Rikshospitalet i Oslo. Tradisjonen tro blir det årsmiddag på kvelden den 10/4.

Hold av datoene allerede nå. Programmet er under utarbeidelse, og vil bli lagt ut på nettsidene når det er klart.

Meld deg på allerede nå til vår sekretær Nora Hognestad Haaland på e-post ved å følge linken. Fint om du da angir om du skal være med på begge dager og middag, eller om du bare kan delta på deler av vårmøtet.

Vi sees på vårmøtet!

Foredraget til Ralf P Michler fra 2018 er nå tilgjengelig

Vi takker Ralf P Michler som har sendt oss foredraget sitt om "Nevromuskulær ultralyd" som han holdt i november 2018. 

Husk påmelding til kurs i Medisinsk elektronikk.

Minner om kurs i Medisinsk elektronikk som er obligatorisk for LIS i KNF. Dette kurset går i 2019 i Oslo den 11-13/3 2019.  Påmedlingsfristen går ut 4/1, så her gjelder det å være rask. Sikkert mulig å etterpåmelde noen dager etter fristen, men alltid best og være ute før fristens utløp hvis man ønsker sikret plass på kurset.

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

10 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter