2011

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Peripheral Nerve holdes 8-10/6 2012

"Peripheral Nerve 2012 - a translational symposium on the patology of the peripheral nerve" er et møte som omhandler patologi i de perifere nerver.  Les mer om programmet, frist for abstracts, påmelding etc ved å klikke på overskriften.

Nordisk kongress i KNF 2012 finner sted i Lund, Sverige, Mai 2012

Invitasjon til Nordisk kongress i KNF foreligger nå. Hold av datoene 10-12/5 2012 allerede nå. Mer kan du lese på kongressens hjemmeside. Link finnes i artikkelen.

Fagdag og Årsmøte i NFKNF avholdes den 29/11 2011

Hold av dagen allerede nå. Klikk på overskriften for å lese mer.  

Høringer

[Error: No property "MainIntro".]

Nye nettsider er under utvikling - lanseres trolig i førsten av november

Legeforeningen lanserer nye nettsider i løpet av høsten. Dette innebærer mer funksjonelle nettsider med flere brukertilpassede muligheter. Web-redaktørene har vært på kurs i regi av legeforeningen og fått opplæring i den nye web-løsningen. Alle våre nåværende nettsider må konverteres/flyttes til "de nye sidene"... Dette innebærer en del jobb for web-redaktørene. Vi beklager at det har vært liten aktivitet på våre nåværende nettsider den siste tiden, men i påvente av ny web-løsning og ekstraarbeid i forbindelse med den, håper vi at dere viser forståelse for den lave publiseringsaktiviteten i fortsatt noen uker. Vi skal selvfølgelig fortsatt publisere viktig info selv om vi jobber ekstra med den nye løsningen, så det er bare å følge med på www.nevrofysiologi.no....    

The 30th International Congress of Clinical Neurophysiology ICCN 2014, Berlin 21.-24. mars 2014

The 30th International Congress of Clinical Neurophysiology ICCN 2014 vil holde sted i Berlin, Tyskland, fra den 21.-24. mars 2014.  Klikk på overskriften og finn link til kongressens egen nettside.

6 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter