2012

search

Periode

  • År: Måned:

18 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Ikke glem kongressene som holdes i 2013.

Minner om kongresser og møter som holdes i 2013. En del av de som er av mest interesse for nevrofysiologer er listet opp under "Kongresser/møter" under hovedfanen "Kurs/Kongresser" på hjemmesiden vår. Påmelding er allerede åpnet for en del av kongressene.

Den 7. nasjonale Helserettskonferansen, Lillehammer 11-12/3 2013.

Årets tema: "Ansvar, selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten"

Dette er aktuelle og viktige tema som tar opp i seg både organisering, samhandling, ansvarsdeling, klage, sanksjoner, tvang, nasjonal kjernejournal og fastlegens rolle.

30th International Epilepsy Congress, Montreal. 23-27/6 2013

Minner om epilepsikongressen i Montreal juni 2013. Programmet er klart, og informasjon om frister etc ligger på kongressens hjemmeside http://www.epilepsymontreal2013.org/ 

4. Nasjonale Konferanse om hjerneslag holdes 14-15 februar 2013

Hjernslag rammer mange mennesker årlig. Den 4. nasjonale Konferanse om hjerneslag holdes i Oslo 14.-15. februar 2013. Her blir mange viktige temaer omkring hjerneslag tatt opp og belyst.

Lyst til å vite mer...?

Program for Høstmøtet og Årsmøtet 2012 er nå klart.

Styret i Norsk forening for Klinisk Nevrofysiologi ønsker å invitere medlemmene til fagdager 1.-2. november samt forkortet årsmøte. Påmelding innen 10.okt til ina.elen.hjelland@helse-bergen.no. Programmet er nå klart.

Årsmøte NFKNF 2012 avholdes i tilknytning til høstmøtet 1.-2. november

Årsmøtet for 2012 i NFKNF holdes i tilknytning til høstmøtet. Se egen sak om høstmøtet for mer informasjon.

NES-møtet 2012 holdes i Tønsberg 30/8-1/9

Styret i Norsk Epilepsiselskap - i samarbeid med Nevrologisk avdeling i  Tønsberg  med  Remo Gerts og Charlotte Brubakk i  spissen - ønsker velkommen til NES-møtet 2012.

Meld deg på allerede nå.

Høstmøtet NFKNF holdes 1.-2. november 2012

Torsdag 1. november: Fagdag kl 11.30-17.00. Sosialt program kl 19.00 hos Kristin Ørstavik.

Fredag 2. november: Faglig program fra kl 09.00-12.00 med bl.a. frie foredrag. Forkortet årsmøte fra kl 13.00 til ca 15.00.

Mer utfyllende program kommer senere.

Nasjonalt fagmøte om Status Epilepticus (SE)

8/6 2012 holdes et Nasjonalt fagmøte om SE på OUS-RH. Dette er et møte der man prøver å belyse flere sider ved SE og utveksle nyttige erfaringer som kommer denne pasientgruppen til gode. Det er mange temaer som kan belyses rundt SE, og på dette første møtet er det gjort et utvalg av temaer slik at du blant annet kan høre om førstelinje-, andrelinje- og tredjelinje-behandling av SE, Non-konvulsiv SE, alternative behandlingsregimer,  litt om refraktær SE med mer. Selvsagt blir det tid til diskusjon og utveksling av erfaringer. Påmelding innen 17/5 til Ketil Berg Olsen. Program og mer info finner du ved å klikke på... 

Fristen for påmelding til Nordisk Kongress i KNF, Lund 10-12/5 2012 utsatt til 23/4.

Fristen for å melde seg på til denne kongressen er utsatt til 23/4 2012. Dette da det er relativt få påmeldte, noe som er tankevekkende for fremtiden til denne typer møter. Se skriv fra styret.

Kompetansesenteret for Medfødte Muskelsykdommer ved Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet inviterer til sin årlige fagdag 3/5 2012.

Viktige temaer innen nevromuskulære sykdommer blir omtalt. Det blir foredrag av norsk og utenlandsk ekspertise innenfor de aktuelle diagnosene. Møtet holdes på Rikshospitalet, og påmeldingsfrist er 15/4 2012.

Invitasjon til møte i "Interessegruppe for nevromuskulære sykdommer"

"Interessegruppe for nevromuskulære sykdommer" er en nyoppstartet interessegruppe som inviterer til "oppstartsmøte" onsdag den 7/3 2012. Møtet vil bestå av en faglig del og en "oppstartsdel" der det formelt skal etableres en interessegruppe med fokus på nevromuskulære sykdommer.

Ny medlemsportal nå integrert i ny web-løsning

I den nye web-løsningen som legeforeningen.no nå er basert på er det blitt mer brukervennlighet for foreningens medlemmer. Legeforeningen har listet opp noe av den nye funksjonaliteten i en liten "oversiktsartikkel".

Ny web-løsning er på plass

Velkommen til den nye web-løsningen. Det er ny lay-out, bedre brukervennlighet og flere muligheter enn på den gamle web-løsningen.

Vi jobber med å få brukt vår gamle web-adresse  www.nevrofysiologi.no , og håper det lar seg ordne at man blir videresendt til denne nye web-løsningen fra vår gamle adresse. Vi håper at det går i orden om ikke så lenge.  

24th National Forum on Quality Improvement in Health Care. Orlando, Florida, 9-12 desember 2012

Lyst til å øke kompetansen innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet? Da er dette noe for deg. 24th National Forum on Quality Improvement in Health Care. Konferansen arrangeres av Institute for Healthcare Improvement, og finner sted i Orlando, Florida, USA 9.-12. desember 2012. Legeforeningen sekretariat planlegger, i samarbeid med Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, å stille til rådighet ressurser for leger og studenter som ønsker å delta på denne konferansen.

Vi minner om vårens og sommerens kongresser/møter.

Vi minner om at påmelding og innsendingsfrist for abstract nærmer seg for vårens og sommerens kongresser og møter. Klikk her for mer informasjon og liste med linker til de forskjellige kongresser og møter.

Den 6. nasjonale Helserett§konferansen, Hafjell 12-13/3 2012

Tema for årets konferanse er samhandling og informasjonsbehandling.

For mer informasjon, program og påmelding, klikk på overskriften. Her vil du også finne link til konferansens hjemmeside.

KlinIKT 2012 holdes 11-12/4 2012 på Hamar

Hovedtemaene for KlinIKT konferansene er det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester.

For mer informasjon, program og påmelding, og for å finne linken til konferansens webside må du klikke på overskriften.

18 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter