2013

search

Periode

  • År: Måned:

28 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Møte i Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer 12/3 2014

Møtet holdes den 12/3 2014 på Radisson Blu i Holbergsgate 30, Oslo. Hold av datoen allerede nå. Foreløpig program er nå tilgjengelig.

Årsmøte og Fagdager i NFKNF blir avholdt 11. og 12. mars 2014

Datoene for foreningens årsmøte og vårens fagdag er nå fastsatt. Den 11. og 12. mars blir disse avholdt i Oslo,  i samme uka som Nevrodagene slik det har vært tidligere år.  Hold av datoene nå! Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Oppnevning av Kunnskapssenterets fagråd for perioden 2014-2016

Kunnskapssenteret ønsker forslag på 2-3 kandidater til Kunnskapssenterets fagråd for perioden 2014-2016. Er dette noe for deg? .

Undervisningsplanen for våren 2014 er klar

Da er de månedlige undervisningene i regi av NFKNF ferdige for 2013. Oversikten over forelesningene for våren 2014 er nå klar med datoer, emner og foredragsholdere.

Høstmøtet i Bergen 14/11 er like rundt hjørnet

Nå foreligger oppdatert program og veibeskrivelse til møtelokalet.

Abstract-fristen til 30th International Congress of Clinical Neurophysiology forlenget nok en gang

Denne gang er fristen forlenget i første om gang til 10/12 2013. Les mer på kongressens hjemmeside.

Er du opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet?

Da bør du lese videre.

Legeforeningen trenger medlemmer til å sitte i "Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i Helsetjenesten". I første omgang er det for perioden 1/1 2014 til 31/12 2015. Du kan foreslå deg selv eller en av dine kollegaer før 20/12 2013....

Abstract-fristen for 30th ICCN 2014 i Berlin er forlenget

Fristen for å innlevere abstracts til 30th ICCN 2014 i Berlin er nå forlenget. I første omgang er fristen forlenget til 31/10. For å komme rett til kongressens hjemmeside kan du blant annet klikke på "logoen til ICCN 2014" nederst til høyre på forsiden vår. Der bør alt være oppdatert til enhver tid.

Husk påmeldingsfrist til høstmøtet.

Har du husket å melde deg på foreningens Høstmøte i Bergen? Hvis du ikke har gjort det, minner vi om fristen for påmelding som er 15/10 2013.

Til våre yngre medlemmer som skal til ICCN 2014 i Berlin. Priser deles ut til beste abstract innlevert av yngre forskere!!

Det blir delt ut 10 priser (IFCN ExCo Awards) til de 10 beste abstracts innlevert av yngre forskere. Hver IFCN ExCo Awards er på USD 4000, så det er ingen grunn til å ikke levere inn abstract...

Programmet for høstmøtet i NFKNF 14/11 er nå klart

Programmet for foreningens høstmøte er nå klart. Medlemmer i NFKNF skal ha fått invitasjon via "Min side" i legeforeningen, men påmelding til høstsamlingen i Bergen kan også gjøres ved å sende mail til foreningens sekretær.

Abstract-innlevering til 30th ICCN 2014 of the IFCN er nå i gang. Foreløpig program er nå tilgjengelig.

Abstract til kongressen 30th International Congress on Clinical Neurophysiology (ICCN 2014) of the International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) kan innleveres online til og med 31/10 2013 og skal være på engelsk. Les mer om abstractinnlevering ved å klikke her.  Forøvrig finner du link til kongressens hjemmeside, med program og informasjon om alt du trenger å vite om kongressen, nederst til høyre på forsiden eller i listen over Kongresser/Møter under fanen "Kurs/Kongresser". Minner også om at man må melde seg på å betale før oktober for å få lavest mulig påmeldingspris...

Landsstyrerepresentant for FaMe - noe for deg?

Nytt valg på landsstyrerepresentanter for Fagmedisinske foreninger (FaMe) skal gjøres nå i høst. KNF tilhører gruppen Medisinske Servicefag og det skal velges 3 landsstyrerepresentanter hvorav èn skal være LIS. Det skal også velges vararepresentanter til hver av de 3. Det hadde vært fint om noen fra Norsk forening for klinisk nevrofysiologi hadde mulighet. Er dette noe for deg...?

Høstmøtet i NFKNF holdes 14/11 2013 i Bergen

Foreningens høstmøte blir i år holdt i Bergen den 14. november. Program, endelig møtested og informasjon om påmelding blir kunngjort senere.Trolig vil det også være mulighet for å delta på et satelittsymposium den 15. november om Holberg EEG. Hold av datoen allerede nå!!

 

Temaserien om Klinisk nevrofysiologi i Tidsskriftet er nå supplert med ytterligere to artikler.

Artiklene "Fremkalt respons-undersøkelser i klinisk diagnostikk" (Trond Sand, Marie Bu Kvaløy, Tony Wader, Harald Hovdal) og "Er EEG en nyttig undersøkelse i voksenpsykiatrien?" (Trond Sand, Arne Einar Waaler, Marte Helene Bjørk) stod på trykk i henholdsvis nr 9 og 11 av Tidsskriftet for den norske legeforening i 2013.

Undervisningsplanen for fellesundervisning i KNF for høsten 2013 er nå klar

Oversikt over hvilke datoer og hvilke tema som gjennomgås på fellesundervisningen er nå klar.

Se mer under fanen "Undervisning"

The 11th European Congress on Epileptology, Stockholm, Sweden, 29th June – 3rd July 2014

The European Congress on Epileptology (ECE) is now a landmark in the epilepsy community agenda and the Stockholm 2014 congress will build on the success of the 10th ECE in London. The programme will cover cutting-edge research in the field of epilepsy through presentations from the leaders in the field, including lectures by world-renowned scientists on topics at the interfaces of epilepsy.

Oppdatert informasjon angående The 30th International Congress of Clinical Neurophysiology ICCN 2014.

Ny oppdatert informasjon angående The 30th International Congress of Clinical Neurophysiology ICCN 2014. I tillegg til link til kongressens hjemmeside foreligger det nå et eget informasjonsheftet om kongressen i Pdf-format som du evt kan laste ned til din maskin. Nå burde all informasjon du trenger i forbindelse med kongressen være tilgjengelig.

Oversikt over artiklene i Temaserie Klinisk nevrofysiologi som ble trykket i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 1-3 2013.

Linkene til artiklene som inngikk i Temaserien om Klinisk nevrofysiologi som ble trykket i Tidsskrift for Den norske legeforening er nå samlet i en egen oversikt. Dette ligger under Fanen "Artikler" og under siden "KNF-artikler". 

Gikk du glipp av intervjuet med Torberg Torbergsen i Tidsskriftet for Den norske legeforening nr 1 i 2013?

Da kan du lese intervjuet i sin helhet. Les mer ved å klikke på overskriften.

28 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter