2016

search

Periode

  • År: Måned:

34 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Videoundervisning 29/11 - opptak ble dessverre ikke utført

Det ble dessverre ikke utført opptak av videoundervisningen den 29/11 der Morten Engstrøm snakket om "Skåring av respiratoriske hendelser under Polysomnografi".  Morten har vært snill og oversendt presentasjonen i Pdf-format. Denne finner du link til på samme sted som du finner link til videoopptakene, se nederst på siden der det er link til presentasjoner.

Nordic Congress of Clinical Neurophysiology & Kuopio Epilepsy Symposium 2017

March 15-17, 2017  Kuopio Music Centre 

We cordially welcome you to participate in the Joint Meeting of Nordic Congress of Clinical Neurophysiology & Kuopio Epilepsy Symposium, which will take place on March 15 – 17, 2017 in Kuopio Music Centre, Kuopio, Finland.

Ny app og nettside: Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har på oppdrag fra Helsedirektoratet ledet arbeidet med å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering av pasienter med epilepsi. Den foreligger nå både som App og som nettside.

Program for vårens videoundervisning er nå klart

Kvalitetsutvalget har laget et spennende og variert program for vårens videomøter/videoundervisning. Du finner fullstendig oversikt ved å klikke på overskriften eller Les mer.... 

Minner om neste videoundervisning 29/11.

Tidligere annonsert foredrag må dessverre utgå, men erstattes av et foredrag om «Skåring av respiratoriske hendelser i polysomnografi» av Morten Engstrøm. Dette blir et svært nyttig foredrag hvor forskjeller mellom ulike skåringskriterier blir diskutert. Morten vil også skissere hvilke kriterier som kvalitetsutvalget anbefaler (disse ligger også på www.nevrofysiologi.no i den reviderte metodebokens kapitel 11). Som vanlig oppkobling fra kl 1115. 

Husk påmelding til foreningens høstmøte 25/11 i Bergen.

Frist for påmelding er 1/11 og gjøres ved å sende mail til foreningens sekretær

61. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung 27.–29. April 2017, Leipzig

Invitasjon til denne kongressen ligger nå ute på kongressens hjemmeside. Les mer http://www.dgkn-kongress.de

Minner om videoundervisning 25/10

Minner om videoundervisningen den 25/10 kl 1130-1230. Inger Anette Hovden skal snakke om "Normal søvn".

Oppkobling fra kl 11.15.

14th NWG Practical Course - Transcranial magnetic and electrical stimulation. Göttingen, Tyskland 20-22/2 2017.

Her blir det mulighet til å få skikkelig starthjelp til både teoretisk og praktisk transkraniell magnetstimulering. Kurset er ment for nybegynnere, men det er sikkert noe å hente for viderekommende også.

Clinical Neurophysiology Practice

Dette er et relativt "nytt" tidsskrift som utgis i Open Access, dvs at det er tilgjengelig uten abonnement. Tidsskriftet er et offisiell tidsskrift for IFCN. Det tar sikte på å omhandle klinisk praktisk nevrofysiologi, inkludert forskning, "Case reports", normalverdier og oversiktsartikler med klinisk relevans.

Husk videoundervisning 27/9.

Karin Muller skal snakke om "Ultralyd av perifere nerver (traumatiske nerveskader og entrapments)". 

Høstmøtet i NFKNF 25/11-2016

Foreningens høstmøte holdes dette året i Bergen fredag den 25/11-16. Et flott program der mange deler av nevrofysiologien blir belyst. Påmelding til møtet gjøres til foreningens sekretær innen 1/11-2016.

Nyopprettet overlegestilling i KNF på Nordlandssykehuset, Bodø.

Det er lyst ut en stilling for spesialist i KNF ved Nordlandssykehuset i Bodø. Dette er en nyopprettet stilling med søknadsfrist 1/10 2016. Det er planer om å opprette flere stillinger innen KNF i Bodø, så dette er en god mulighet til å være med på å bygge opp et flott KNF-miljø ved Nordlandssykehuset.

Husk videoundervisning 30/8.

Minner om at høstens videoundervisning i følge planen starter opp igjen 30/8.  Det er Karl Færden som skal snakke om Hånd-arm vibrasjonssyndrom. Oppkobling på samme måte som tidligere fra kl 1115. Vel møtt!

Nordic Narcolepsy Meeting. Copenhagen 20-21/1 2017.

Dette er et to-dagers møte om Narkolepsi. Hold av datoene hvis dette er av interesse.

Les mer på møtets hjemmeside.

13th Annual Update Conference on Clinical Neurology and Neurophysiology, Jerusalem 20-21/2 2017.

3rd Danish symposia on Sleep and Epilepsy Scientific meeting 4th November in Copenhagen

Dansk møte om søvn og epilepsi. Kanskje dette er noe du vil lære mer om...

Persontilpasset medisin ved sykdommer i hjerne og nervesystem, Virginia 5-7/10-16

Dette er et initiativ for å fremme nordisk/amerikansk samarbeid om diagnostikk og behandling av sykdommer og skader i hjerne og nervesystem.  En gruppe norske og amerikanske forskere og klinikere har gått sammen om dette initiativet, og høstens konferanse (5 - 7 oktober 2016) tematiserer persontilpasset medisin ved slike tilstander, relevant for en rekke av legeforeningens spesialistforeninger. Konferansen er gratis for deltakerne i følge info fra Hjernerådet. Konferansen holdes i Virginia, USA.

Lyst til å jobbe i Gøteborg?

Vi fikk henvendelse fra KNF-lab'en i Gøteborg om at de har lyst ut en stilling som nevrofysiolog der. Høres dette interessant ut...?

Høstens program for videoundervisning er klart

Da har kvalitetsutvalget "spikret" høstens program for de månedlige videoundervisningene. Masse spennende i vente, men først skal vi ha en god og varm sommer! Første videoundervisning til høsten er 30.august.

34 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter