Husk videoundervisning 26/3-19.

Minner om videoundervisning i tirsdag 26.3.2019.

Nora Hognestad Haaland holder foredrag med tittelen "Kasuistikk - nattlig
hypermotoranfall/parasomnier."

Vi kobler oss på fra kl 11.15, møtet starter kl.11.30 og det blir spørsmålsrunde fra ca. kl 12.15.

Vel møtt!