Husk videoundervisning tirsdag den 5/3

Vi minner om videoundervisning i tirsdag 05.03.2019. Eivind Aanestad 
holder foredrag med tittelen "Epileptiform aktivitet: Aldersrelaterte 
endringer med utgangspunkt i SCORE."
Som vanlig kobler man seg på fra kl 11.15, møtet starter kl.11.30
Vel møtt til videoundervisning.