Andre utvalg og verv

Valgkomite 

Kristin Ørstavik 

Rune Markhus

Trond Sand

 

Takstutvalget

For tiden ikke aktivt.


Webredaktør

Ketil Berg Olsen
 

Revisor

 RSM Norge AS.

Mer om emnene

Foreningens lover, styre, utvalg og komiteer