Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget består av:

Leder
?

Medlemmer

Ellen Cathrine Egebakken

Line Bedos Ulvin

Petter Moe Omland

Ann Magritt Dimmen

Mer om emnene

Foreningens lover, styre, utvalg og komiteer