Styret

Styret i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Leder

Tom Eichele

Medlemmer

Tony Wader - Nestleder

Ketil Berg Olsen - Økonomi

Nora Hognestad Haaland - Sekretær

Carolione Olsborg - Styremedlem

Foreningens lover, styre, utvalg og komiteer