Undervisning

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.

Møtene skjer i det virtuelle møterommet med videokonferanseutstyr tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF.

Møtene avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging på videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av tidligere videopresentasjoner kan du åpne det passord-beskyttede vedlegget oppe til høyre. Der finner du link til de videopresentasjonene som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF)

 

Program høsten 2018

 

Tirsdag 28. august: Genetisk utredning av nevrologiske tilstander.
Christoffer Jonsrud
 
Tirsdag 25. september: Intracerebrale EEG-registreringer, kasuistikker.
Pål Gunnar Larsson 
 
Tirsdag 30. oktober: Nevrofysiologisk diagnostikk og nevromodulerende behandling av smerte - i dag og i fremtiden.
Martin Uglem 
 
Tirsdag 27. november: Nevromuskulær ultralyd.
Ralf-Peter Michler
 
 
Velkommen!
 
Hilsen Petter og resten av kvalitetsutvalget