Undervisning

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.

Møtene skjer i det virtuelle møterommet med videokonferanseutstyr tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF.

Møtene avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging på videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Vel møtt!

Hvis du ønsker å se opptak av tidligere videopresentasjoner kan du åpne det passord-beskyttede vedlegget oppe til høyre. Der finner du link til de videopresentasjonene som er tilgjengelige. (Passord fås ved henvendelse til "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF)

 

Program vår 2019

 

Tirsdag 29. januar:

Kornelia Beiske disputerte i august og vil gjenta prøveforelesningen sin for oss: “Give an account of disorders where sleepiness is a central symptom, the prevalences of these disorders, diagnostic considerations included the validity of these and how sleepiness associated with such disorders is treated, both pharmacologically and non-pharmacologically.»

Tirsdag 5. mars: 

Epileptiform aktivitet: Aldersrelaterte endringer med utgangspunkt i SCORE. Eivind Aanestad.

Tirsdag 26. mars:

Kasuistikk - nattlig hypermotoranfall/parasomnier. Nora Hognestad Haaland.

Tirsdag 30. april:

Myotoniske lidelser, kanalopatier. Oana Ciopat.

Tirsdag 28. mai: 

Søvn og smerter. Karin Abeler.

 

Vennlig hilsen

Petter
kvalitetsutvalget