Utdanning / Forskning

Til høyre på siden finner du informasjon om Kurs, Kongresser, Møter, KNF-utdanningen og forskningsrelatert stoff.

Har du tips og innspill til stoff om Kurs, Kongresser, Møter, KNF-utdanningen eller forskning som vi bør ha med på våre nettsider blir vi glad dersom du tar kontakt med nettredaktøren.