Spesialistutdanningen i KNF

Informasjon om spesialistutdanningen og spesialistregler i KNF finner du på Legeforeningens nettsider. På de samme sidene finner du også målbeskrivelser, godkjente utdanningsinstitusjoner etc.