Spesialistutdanningen i KNF

Informasjon om spesialistutdanningen og spesialistregler i KNF finner du på Helsedirektoratets nettsider. På de samme sidene finner du også sjekklister (pdf, word), målbeskrivelser, godkjente utdanningsinstitusjoner etc.

Mer om emnene