Kurs i Sverige

For svenske kurs anbefales å gå inn på hjemmesiden til Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi.