Diverse foreninger, organisasjoner og kompetansesentra