Tidsskrifter

Hvis ikke du får tilgang til tidsskriftet kan det være fordi du ikke har konto på helsebiblioteket.no. En konto på helsebiblioteket er gratis og gir deg tilgang til en rekke funskjoner som er nyttig med tanke på artikler og annet helsestoff. Via Helsebiblioteket får du tilgang til Tidsskrifter og databaser som privatperson innlogget fra din egen PC/Mac.

Hvis du ikke klarer å få frem tidsskriftet du søker på noe som helst måte kan du ta kontakt med web-redaktøren som vil forsøke å hjelpe deg.