Anatomi og innervasjon

Anatomi

Analkanalen er ca 5 cm lang og den er omgitt av 2 muskellag: Den interne analsfinkter (IAS) med glatt muskulatur ligger innerst, og den eksterne analsfinkter (EAS) med tverrstripet muskulatur ligger konsentrisk rundt.

Sistnevnte består hovedsakelig av type 1 fibre som er ansvarlig for tonisk, involuntær kontraksjon. Den inneholder også enkelte type 2 fibre som gir kortvarig, fasisk voluntær kontraksjon.

Urethralsfinkter er også todelt: Det er en tverrstripet muskel i urethralveggen (den intramurale delen), som består bare av type 1 fibre, som holder kontraksjon over lange perioder. Det er dessuten en periurethral tverrstripet muskel (PUS) som består både av type 1 (95 %) og type 2 (5 %) fibre, og som har muskelspindler.

Innervasjon

N. pudendalis kommer fra S2-, S3- og S4-røttene via plexus pudendalis og forlater pelvis under nedre kant av m. piriformis, krysser spina ischii og entrer fossa ischio-rectalis. Der deler den seg i 2 grener: en gren til analsfinkter og en gren til periurethralsfinkter.

Den intramurale urethralsfinkter blir antagelig innervert via nn. splanchnici pelvici.