Bakgrunn

Nevrofysiologiske undersøkelser av bekkenbunnen er undersøkelser der man benytter nevrofysiologiske metoder for å påvise eventuell nevrologisk årsak til funksjonsforstyrrelser i bekkenbunnen.

Bruksområde

Nevrofysiologiske undersøkelser av bekkenbunnen brukes til utredning av anorektal inkontinens og urin inkontinens av forskjellige årsaker (stressinkontinens, fødselsskader, idiopatisk årsak osv). Det brukes også ved impotens, nevrogene blæreforstyrrelser og cauda equina lesjoner.

Forberedelse av pasienten og undersøkelsesforhold

Undersøkelse av bekkenbunnen krever en taktfull nevrofysiolog og en enkel, men tydelig forklaring om hvorfor undersøkelsene gjøres. Disse undersøkelsene er ofte smertefulle for pasienten.

Blære-og sfinkter-muskulatur har i tillegg til voluntær innervasjon også autonom innervasjon. Funksjonstilstanden påvirkes derfor lett av både psykiske faktorer og mekaniske forhold, som for eksempel applisering av elektroder. Dette må det tas hensyn til både ved den tekniske undersøkelsen og ved tolkningen av resultatene.

Pasienten kan undersøkes i sideleie med 90 graders vinkel i hofte og knær, i ryggleie på vanlig undersøkelsesbenk, eller i ryggleie med benholdere. God belysning (enkel operasjonslampe) er nyttig. En assistent bør være tilstede for å hjelpe til med undersøkelsen.