Undersøkelsesmetoder

De nevrofysiologiske metoder kan deles inn i 5 ulike deler:

  • Pudendal motorisk latenstid
  • EMG av bekkenbunnsmuskulatur
  • Sakrale reflekser
  • Pudendus fremkalt respons
  • Motor cortex stimulering