Tabeller med poeng for kvalitetsindikatorer

Kompetanse, fagutvikling og forskning

  Maksimalt antall poeng Standard Prosent Eget resultat Dato
Kompetanse 29 20      
Ressurser/bemanning 3 2 67    
Undervisning/forskning 11 8 72    
Litteratur 10 7 67    
Prosedyrebøker 8 5 63    
Normalverdier og møter for kontroll av undersøkelsene 6 4 67    
Virksomhetsregistrering 8 5 63    
Kvalitetskontroll 8 5 63    
 
Totalt: 83 47 67    

Ledelse og rutiner

  Maksimalt antall poeng Standard Prosent Eget resultat Dato
Ledelsestruktur 6 4 67    
Organisering av arbeidet 9 6 67    
Rekvirentens kontaktmuligheter 5 3 60    
Prioritering av henvisninger og tilbakemelding til pasient 5 3 60    
Ventetid 8 6 75    
Undersøkelsen 4 3 75    
Svarrutiner 4 3 75    
Resultatrapport 8 6 75    
 
Totalt: 49 36 69    

Lokaler og utstyr

  Maksimalt antall poeng Standard Prosent Eget resultat Dato
Lab forhold og arealer 23 17 73    
EEG utstyr 9 7 78    
Nevrografi/EMG utstyr 6 4 67    
Utstyr for fremkalt respons 4 3 75    
Utstyr for søvnregistrering 7 5 71    
Autonome og kvantitative sensoriske us 5 3 60    
 
Totalt: 54 39 70    

 

Totalt: 186 129