Andre kodesystemer

Fire-fem sifrete koder kan som regel lagres i sykehusenes sentrale datasystem eller i lokalt datasystem ved KNF-laboratoriene.

Ved St. Olavs Hospital HF benyttes et enkelt fire-sifret system for virksomhetsregistrering og et annet firesifret system for KNF-diagnoser. Diagnosesystemet bygger ikke på ICD 10 fordi den kliniske diagnosen ofte ikke er klar under KNF-konsultasjonen.

Internasjonalt finnes andre mye mer detaljerte systemer. Vi har ansett at et system bør være enkelt for å bli brukt. Det er praktisk greit hvis kodeverket får plass på ett til to A4 ark.

Systemet er videreutviklet i samarbeid med kvalitetsutvalget i Norsk Forening for Klinisk Nevrofysiologi (1998-1999).

Systemet kan tilpasses lokalt, f.eks. ved å:

  • Legge til henvisningsdiagnoser basert på ICD 10
  • Legge til kodenummer for flere EEG-rytmer.
  • Legge til kodenummer for flere grupper av nevromuskulære sykdommer

Tabell over D- (diagnose), E- (undersøkelse) og H (henvisningsdiagnoser) -koder finnes i underkapitlene til dette kapittelet.