ICD-10- diagnosekoder

Ved utvidet og selvstendig journalført klinisk nevrologisk undersøkelse og diagnostikk utover det som er nødvendig i forbindelse med nevrografi- og EMG-undersøkelse, kan nevrologisk undersøkelse og diagnose kodes for seg og dermed gi refusjon via DRG-ISF-systemet.

Laboratorietakst (702f) kan ikke kombineres med takst for klinisk undersøkelse og vanligvis brukes derfor ikke sistnevnte takst.

ICD-10-diagnosekoder (for eksempel R.29.8 – Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet eller annen mer spesifisert diagnosekode) brukes på alle pasienter som er til KNF-undersøkelser, men gir ingen spesiell refusjon.

ICD-10 diagnosekoder er utførlig omtalt i Helsedirektoratet - ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2015 (pdf) 3