Når skal de ulike koder/takster brukes?

Poliklinisk pasient eller pasient fra daghet:

  • 702-takst
  • Egenandels-takst (dersom ikke unntak)
  • ICD-10 diagnosekode
  • Prosedyrekode (NCMP)
  • Evt. annen kode for virksomhetsregistrering

Inneliggende pasient:

  • ICD-10 diagnosekode
  • Prosedyrekode (NCMP)
  • Evt. annen kode for virksomhetsregistrering