Prosedyrekoder

NCMP er en klassifikasjon for medisinske prosedyrer til bruk i spesialisthelsetjenesten.4

Den er utarbeidet for å kunne dokumentere systematisk medisinske tiltak og for å gi grunnlag for statistikk og dokumentasjon i forbindelse med innsatsstyrt finansiering (ISF).

Det er foreløpig ingen kobling mellom KNF-prosedyrekoder og refusjoner. Det vil si at KNF-prosedyrekodene ikke gir noen økonomisk effekt, men kan brukes for statistikk og dokumentasjon i virksomheten.

KNF-prosedyrekoder i NCMP-systemet:

AAFE00   Standard elektroencefalografi (EEG)
AAFE05 Søvndeprivert EEG
AAFE10 EEG langtidsregistrering
AAFE15 EEG med sfenoidal- eller epifarynkselektroder
AAFE20 EEG med reaksjonstidsmåling
AAFE22 EEG med amylaltest (Wada-test)
AAFE25 Kvantitativ EEG analyse
AAFE30 Cerebral funksjonsmonitorering ved EEG
AAFE80 Visuelt fremkalt potensial (VEP)
AAFE82 Elektroretinografi (ERG)
AAFE85 Elektrisk respons audiometri (BERA)
AAFE87 Transtympanal hjernestammeaudiometri
AAFE89 Sensorisk fremkalt potensial (SEP) IKA
AAFX00 Polygrafisk monitorering av respiratoriske parametre (polygrafi)
AAFX05 Polysomnografi (PSG) uten respiratoriske parametre
AAFX10 Polysomnografi (PSG) med respiratoriske parametre
AAFX20 Multippel søvnlatenstest med minst åtte parametre under søvn
ACFE00 Sensorisk nevrografi med nålelektrode
ACFE05 Sensorisk nevrografi med overflateelektrode
ACFE10 Motorisk nevrografi med nålelektrode
ACFE15 Motorisk nevrografi med overflateelektrode
ACFE20 Motorisk inchingundersøkelse
ACFE25 Nevrografi med repetitiv nervestimulering
ACFE30 Blinkrefleks nevrografi
ACFE39 Motorisk og sensorisk elektronevrografi IKA
ACFE99 Elektrofysiologisk registrerte reflekser IKA
ACFX05 Termotest
ACFX10 H-refleks
ACFX15 Vibrametri
AXAA00 Peroperativ overvåking med elektromyografi (EMG)
AXFE00 Elektromyografi (EMG), visuell vurdering
AXFE02 Elektromyografi (EMG), kvantitativ
AXFE05 Single fibre elektromyografi (SFEMG)
AXFE10 Makro elektromyografi (EMG)
JHFE20 Elektromyografi (EMG) av analsfinkter
KGFE30 Elektromyografi (EMG) av corpus cavernosus
KXFE00 Elektromyografi (EMG) i bekkenbunnen
ADFX05 Sympatisk hudresponstest
ADFX10 Parasympatisk R-R respons
ADFX15 Posturaltest
ADFX20 Valsalvatest