Arkivering

Med moderne digitale systemer er det ønskelig at all arkivering er digital. Sykehus og avdeling må ha rutiner som sørger for at papirkopi av journal kan gjøres tilgjengelig dersom datasystemet svikter. Det bør lagres utvalgte normale og unormale avsnitt. Med dagens økende lagringsevne kan det vurderes å gå over til lagring av komplette EEG-filer. Hvis video gir nyttig informasjon, som ved epileptiske anfall, eller der det viser artefakter avgjørende for tolkningen, bør også utvalgte videoutsnitt lagres. Resultat av analyser bør lagres som bilder ved siden av registreringen. Sikring av data vil tilligge den som er ansvarlig for informasjonsteknologien i virksomheten.