Definisjon

Elektroencephalografi (EEG) er en undersøkelse som registrerer hjernens elektriske aktivitet ved hjelp av elektroder. Elektrodene er vanligvis plassert utenpå hodet, men det kan også registreres med elektroder innoperert på hjerneoverflaten eller inne i hjernen. Registrering av hjernens elektriske aktivitet er den eneste direkte måten å registrere hjerneaktivitet i klinikken.