Electrocerebral inaktivitet (ECI)

Å utføre EEG er i de fleste land ikke et krav for å kunne erklære ”hjernedød”. EEG vil likevel være en viktig støtte i samband med prognostisk vurdering og derved indirekte ved spørsmål om organdonasjon. 

Elektrocerebral inaktivitet defineres som fravær av EEG-aktivitet over 2 µV ved registrering mellom elektrodepar med avstand 10cm eller mer og med interelektrodeimpedans under 10 kOhm men over 100 Ohm.

Flatt eller nesten flatt EEG kan forekomme ved flere tilstander uten mistanke om ECI som for eksempel dyp barbituratnarkose og hypotermi.  Man bør således ha en god anamnese før man tolker registreringen.

 

Elektrodeplassering

Det bør settes minimum 8 skalpelektroder, men fullt 10-20 system bør forsøkes. Man må dekke alle hjernelapper med elektrodene. EKG og bevegelser (EMG eller akselerometer på arm eller fot) bør også registreres.

 

Registrering

EEG må registreres i minst 30 minutter. Man bør teste impedansen ved flere tilfeller under registrering. Medisinsk teknisk utstyr vil gi artefakter som kan se ut som cerebral aktivitet, men også dekke over ekte cerebral aktivitet. Det er således viktig å analysere potensialer under registrering for å avklare forholdet til utstyr koblet til pasienten. I mange moderne systemer vil dynamikken i systemet være god nok til å gjengi signaler under 1 µV ved bedømming uten at man behøver endre sensitivitet ved opptak. Brukes eldre utstyr eller analogt utstyr må sensitiviteten settes opp. Dette må være avklart før man benytter systemet til vurdering av hjernedød.

 

Interelektrode avstand bør være 10 cm

Ved diagnostisering av elektrocerebral inaktivitet skal avstanden mellom elektrodene være minst 10 cm. Selv om man har registrert med eksempelvis fullt 10-20 system, må man derfor ved bedømming av en slik kurve ha tolkningsmontasjer med redusert antall elektroder tilgjengelig, svarende til minst dobbelt elektrodeavstand. Man bør unngå å bruke ekstracefal referanse, da man får større tilfang av artefakter i registreringen. 

 

Filtersetting

Man bør registrere EEG med standard filter setting. Standard digitaliseringsfrekvens er 200 (256) per sekund. Høyfrekvensfilteret skal da være 70 Hz. Ved lesing av kurven kan man forandre filtrene, men det bør utvises forsiktighet for ikke å ta bort informasjon av betydning. 50-Hz ”notch” filter kan brukes. Det anbefales vanligvis å beholde 70 Hz høyfrekvensfilter fordi det er lettere å identifisere EMG-artefakter. Det er svært sjelden nødvendig å filtrere mer aktivt enn 1-30 Hz.

 

Stimulering av pasienten

Pasienten bør stimuleres både auditivt og somatosensorisk for å se om dette frembringer hjerneaktivitet. Berøringer vil kunne frembringe artefakter som kan mistolkes som cerebral aktivitet og vurderingen må gjøres av en spesialist.