Indikasjoner for undersøkelsen

EEG brukes i diagnostikken av ulike funksjonsforstyrrelser i hjernen. De vanligste indikasjonene er:

 • Epilepsi
 • Annen anfallsutredning (andre krampeanfall, hyperventilasjon, affektanfall etc)
 • Cerebrale infeksjoner (encephalitt)
 • Degenerative hjernelidelser / demens
 • Sirkulatoriske forstyrrelser
 • Hjerneskader (hodetraumer)
 • Metabolske forstyrrelser
 • Hjernens funksjonelle utviklingsgrad hos barn
 • Neoplasmer (som supplerende undersøkelse)
 • Uklare psykiatriske tilstander
 • Utredning av søvnlidelser
 • Diagnostisering av elektrocerebral inaktivitet (”hjernedød”)