Innledning

En vanlig indikasjon for EEG er at pasienten har hatt ett eller flere anfall med bevissthetsforstyrrelse. Som ledd i avklaring om det er et epileptisk anfall eller om det har en annen genese, vil et EEG være viktig. Ca 5 % av befolkningen vil i løpet av livet ha et epileptisk anfall, og ca 1 % vil i løpet av livet få diagnosen epilepsi. Således vil spørsmålet om epileptisk anfall være en hyppig problemstilling ved en klinisk nevrofysiologisk avdeling. Det bør allerede her påpekes at funnene av epileptiform aktivitet i et EEG etter anfall ikke med sikkerhet bekrefter diagnosen epilepsi, men at det øker sannsynligheten for at anfallet hadde en epileptisk genese. Omvendt vil et normalt EEG ikke utelukke diagnosen epilepsi.