Utforming av EEG-besvarelsen

EEG-besvarelse ved epilepsiutredning bør inneholde de samme elementene som ved en vanlig beskrivelse (se forrige kapitel) Ved spørsmål om og utredning av epilepsi bør i tillegg besvarelsen inneholde følgende:

  • En spesifikk uttalelse om det eventuelt finnes epileptiform aktivitet og utbredelsen av denne. Hvis slik aktivitet finnes beskrives elementene (spikes, spike/wave, regelmessig fokal teta aktivitet etc), lokalisering og hyppighet. Det bør også påpekes om funnet oppfattes som et interiktalt funn eller om det oppfattes som en iktal hendelse i EEG. Lengden av utbruddene beskrives, og om disse eventuelt forekommer samtidig med at pasienten har et anfall eller om det kan merkes noe på pasienten.
  • Ved kliniske påviste anfall bør nøyaktig relasjon mellom klinisk anfallsstart og start i EEG beskrives. Anfallsemiologi må beskrives og gjerne klassifiseres.
  • Konklusjonen bør i tillegg til en oppsummering av funnene og deres betydning mtp epilepsi inneholde evt. anbefalinger om hvordan henvisende lege (hvis vedkommende er ukjent med epilepsiutredning) skal forholde seg til videre utredning av pasienten.