H-refleks

H-refleksen (figur 4) er en monosynaptisk refleks. Den fremkalles gjennom direkte stimulering av en stor gruppe Ia afferente fibre. H-refleks kan framkalles rutinemessig og ganske lett fra soleus/gastrocnemius i beina (n.tibialis) og noen ganger fra flexor carpi radialis (n. medianus) i armene.

 

Figur 4 Undersøkelse av H - refleks fra n. tibialis.

R = registrering; S = stimulering

Undersøkelsesforhold 

Pasienten ligger på magen (eller ryggen) med pute under anklene og fotbladet ut over kanten på benken.

Registreringselektroder

Aktiv overflate-elektrode plasseres på mediale del av m. gastrocnemius/ soleus i et punkt midtveis mellom fossa poplitea og proksimale del av mediale malleol.

Referanse-elektrode plasseres over distale del av achilles-senen. Jordingselektroden festes mellom stimulering og registreringssted.

Stimulering skal være av lav intensitet. Katoden orienteres proksimalt for anoden og plasseres over n. tibialis i dypeste del av fossa poplitea. (NB: n. peroneus skal ikke stimuleres).

Legg-lengden måles fra stimuleringspunktet i midtre fossa poplitea til mediale malleol definert som det punktet der n.tibialis passerer bak den mest proksimale del av mediale malleolus.

Apparatinnstilling:

Filtre: 5-8 Hz - 5-8 kHz
Sveptid: 10 ms /div
Forsterkning: 200 til 500 uV/div
Stimulusintensitet: variabel
Stimulusfrekvens: 0.5 pulser/s
Stimulusvarighet: 0.5 - 1.0 ms

Ved å øke intensiteten ses at M-bølgen øker i amplitude og samtidig forsvinner H-refleksen. I stedet ses da gjerne en F-respons som opptrer ved omtrent samme latens. Grunnen til at H-refleksen forsvinner ved høy stimulusintensitet er kollisjon mellom oppadgående aksjonspotensialer på de direktestimulerte alfafibrene og nedadgående impulser på samme fibre som allerede er blitt aktivert proksimalt via Ia fibrene. Man skiller også F og H ved at H har stabil latens, mens F vil endre både form og latens fra stimulus til stimulus.

H-refleksen fås derfor best ved at stimulusintensiteten er akkurat stor nok til å aktivere Ia fibrene uten samtidig å dra i gang et motgående stimulus.

Analyse

Forskjell i latenstid på de to sidene skal være under 1.5 ms.

H-refleks fra gastrocnemius / soleus er en undersøkelse av S1-roten. Normalt ses H-refleksen i de fleste muskler fra fødselen av.  Fra 6 måneders alder ses den stort sett bare i gastrocnemius / soleus muskulaturen. Søvn demper refleksen. Aktiv kontraksjon av antagonist demper refleksen.  Nedenfor tverrsnitt-skade nivå kan H-refleks utløses i omtrent alle muskler og er således nær relatert til det kliniske bilde av spastisitet.