Referanseverdier barn

Litteraturen om referanseverdier for barn er mer sparsom enn den for voksne, og det dreier seg ofte om mindre studier der man er langt unna målet om minst 100 friske referansepersoner per aldersgruppe og per nerve. Som en pekepinn anser man den motoriske ledningshastigheten hos en nyfødt til å være cirka halvparten av ledningshastigheten hos en voksen og at denne stiger gradvis og nærmer seg voksne verdier rundt tre års alderen (Wagner and Buchthal 1972). Sensoriske ledningshastigheter hos en nyfødt skal være på cirka 40% av ledningshastighetene hos en voksen og stige gradvis til de når voksne verdier rundt tre års alderen for overekstremitetene og seks års alderen for underekstremitetene (Cai and Zhang 1997).

Noen av de mest brukte referanseverdiene for barn er blitt definert av Wagner og Buchtal (1972), Cruz Martinez et al (1977, 1978), Miller og Kuntz (1986) og Eeg-Olofsson (2006). Wagner og Buchtal har samlet data fra flere studier og laget figurer over motoriske ledningshastigheter i forhold til alderen som har fordelen av å være basert på 306 ulnaris-nerver, 236 medianus-nerver, 226 peroneus-nerver og 164-tibialis nerver. Eeg-Olofsson har laget samme type figurer for både motoriske ledningshastigheter (medianus, ulnaris, peroneus, tibialis), sensoriske ledningshastigheter (medianus, ulnaris, radialis, suralis) og F-responser basert på sitt eget materiale bestående av 49 barn i alderen 6 uker til 14 år. Tabellene under viser eksempler på referanseverdier publisert av Miller og Kuntz med både amplituder, ledningshastigheter, distale latenstider og F-responser basert på varierende antall friske nerver.

Tabell 5. Sensoriske nevrografiverdier hos barn med normal utvikling (Miller and Kuntz 1986)

Alder / Nerve

Antall (n)

Amplitude (mV)

Ledningshastighet (m/s)

Distal latenstid (ms)

0-1 måneder

 

 

N. medianus

10

7-15 (A); 8-17 (O)

25.1-31.9

2.1-3.0

N. suralis

1

8

-

3.3

N. plantaris medialis

3

10-40

-

2.1-3.3

1-6 måneder

 

 

N. medianus

11

13-52 (A); 9-26 (O)

-

-

N. suralis

2

9-10

-

1.7-2.3

N. plantaris medialis

2

17-26

35.4-35.7

1.5-1.9

7-12 måneder

 

 

N. medianus

15

14-64 (A); 11-36 (O)

39.1-60.0

1.6-2.4

N. suralis

5

10-28

40.6

1.7-2.5

N. plantaris medialis

6

15-38

39.4-40.3

1.9-2.7

13-24 måneder

 

 

 

 

N. medianus

29

14-82 (A); 7-36 (O)

46.5-57.9

1.7-3.0

N. suralis

9

8-30

-

1.4-2.8

N. plantaris medialis

12

15-60

42.6-57.3

1.8-2.5

 

Tabell 6. Motoriske nevrografiverdier hos barn med normal utvikling (Miller and Kuntz 1986)

Alder / Nerve

Antall (n)

Amplitude (mV)

Ledningshastighet (m/s)

Distal latenstid (ms)

0-1 måneder

 

 

N. ulnaris

56

1.6-7

20.0-36.1

1.3-2.9

N. medianus

4

2.6-5.9

22.4-27.1

2.0-2.9

N. peroneus

4

1.8-4

21.0-26.7

2.1-3.1

1-6 måneder

 

 

N. ulnaris

22

2.5-7.4

33.3-50.0

1.1-3.2

N. medianus

6

3.5-6.9

37.0-47.7

1.6-2.2

N. peroneus

10

1.6-8.0

32.4-47.7

1.7-2.4

7-12 måneder

 

 

N. ulnaris

28

3.2-10.0

35.0-58.2

0.8-2.2

N. medianus

13

2.3-8.6

33.3-46.3

1.5-2.8

N. peroneus

19

2.3-6.0

38.8-56.0

1.4-3.2

13-24 måneder

 

 

 

 

N. ulnaris

53

2.6-9.7

41.3-63.5

2.4-4.8

N. medianus

16

3.7-11.6

39.2-50.5

2.2-4.3

N. peroneus

36

1.7-6.5

39.2-54.3

2.2-5.8

 

 Tabell 7. F-responser hos barn med normal utvikling (Miller and Kuntz 1986)

Alder

Nerve

Antall (n)

Latenstid (ms)

1-6 måneder

N. ulnaris

1

17

 

N. peroneus

2

22-25

7-12 måneder

N. ulnaris

6

13-16

 

N. medianus

3

13-16

 

N. peroneus

3

19-23

 

N. tibialis

2

19-24

13-24 måneder

N. ulnaris

10

14-17

 

N. medianus

4

14-18

 

N. peroneus

10

21-26

 

N. tibialis

9

22-26