Anatomi og fysiologi

Muskelen er bygget opp av muskelfibre til fasikler, som igjen er buntet sammen til en muskel (Figur 1).

Figur 1. Anatomisk oppbygging av en muskel med fasikler og muskelfibre.

Muskelfiberen er omgitt av et lag med bindevev (endomysium). Muskelfiberen er den minste anatomiske enhet som har evnen til å trekke seg sammen. Hos nyfødte har muskelfibrene en gjennomsnittlig diameter på 10 mm, og de er 50 mm hos en voksen. Lengden på muskelfibrene varierer. Muskelfibrene leder aksjonspotensialer med en hastighet på 3 til 5 m/s5.

Den motoriske enhet (MU)

Den motoriske enhet består av et motorisk nevron, dvs. en motorisk forhornscelle, aksonet til nevronet og muskelfibrene som blir innervert av nevronet (Figur 2). Det sammensatte elektriske potensialet fra aksjonspotensialene i muskelfibrene som tilhører en enkelt motorisk enhet benevnes en MUP («motor unit potential»).

Figur 2. Den motoriske enhet.

Forgreningen av aksonet skjer hovedsakelig inne i muskelen. I tverrstripet muskulatur har muskelfiberen vanligvis en motorisk endeplate i den midterste del av muskelfiberen. Endeplatesonen er irregulær og formen varierer fra den ene muskelen til den andre.
Endeplatesonen i biceps brachialis muskelen er V-formet og strekker seg over en lengde på 5 cm6. I tibialis anterior muskelen ligger endeplatesonen kjegleformet i periferien7. I sartorius muskelen er endeplatesonen spredt over hele lengden av muskelen8.

Muskelfibrene som tilhører en motorisk enhet er spredt over et tverrsnitt på 5–10 mm i biceps brachii og tibialis anterior musklene9,10. Dette området kalles territoriet til den motoriske enhet. Det er vist at fibrene til en motorisk enhet er tilfeldig spredt innenfor sitt territorium11,12,13. I tibialis anterior muskelen er det gjennomsnittlig 560 muskelfibre i en motorisk enhet14. I de motoriske enhetene som har lav terskel er det ca 70 fibre bedømt utfra singel fiber EMG15.

En enkelt utladning av et motorisk nevron fører til at alle muskelfibrene som er innervert av dette nevronet trekker seg sammen samtidig. Den motoriske enhet er det minste funksjonelle elementet for kontraksjon. Antall motoriske enheter i en muskel kan telles ved bestemte teknikker16, og en har funnet ut at i ekstensor digitorum brevis er det ca 200 motoriske enheter og i thenarmusklene fra 250 til 340. Den motoriske enheten endres dynamisk i forløpet av nevromuskulær sykdom17. EMG benyttes derfor ikke bare til diagnostikk, men også for å bedømme utviklingen av den patofysiologiske prosess.