EMG hos barn

EMG undersøkelse av barn kan være utfordrende. Barnet synes undersøkelsen er smertefull og det er vanskelig både å få god avslapping for å vurdere spontanaktivitet og passe aktivering for MUP analyse. Det anbefales å undersøke få muskler som lett kan aktiveres. Nål-elektroden bør være kort og tynn55. Hos småbarn og yngre skolebarn bør man bruke bedøvelseskrem (eks EMLA krem) som må virke opptil 60 minutter før undersøkelsen. Noen barn trenger også beroligende/sederende medikamenter. De vanligste musklene å undersøke hos barn ved spørsmål om polynevropati eller myopati er m.tibialis anterior, m.vastus lateralis, m. biceps brachii, m.deltoideus og m.interosseus dorsalis I. Man bør starte med muskler i underekstremiteter. Av ansiktsmuskler undersøkes oftest m.frontalis, m.orbicularis oris og m.orbicularis oculi. Hos barn må man ofte klare seg med mindre enn 20 MUPer56. EMG kan være lite sensitiv hos nyfødte med myopathi57. Det er nyttig å bruke opptak av EMG data over tid, og undersøkelsen bør dokumenteres slik som beskrevet nedenfor.