Makro EMG

Territoriet til en motorisk enhet dekker et området på fra 5 til 10 mm. For å få med den elektriske aktiviteten i hele den motoriske enheten trengs det en elektrode med en stor overflate. En slik elektrode vil, imidlertid, også oppfange elektrisk aktivitet fra fibre til andre motoriske enheter som befinner seg i området. For å unngå dette problemet brukes en spesiell nål-elektrode og oppsummeringsteknikk.
Elektroden som brukes til makro EMG inneholder to registrerings-overflater. Den ene registrerer singel fiber EMG via et vindu i siden. Den andre delen som skal fange opp territoriet har en lengde på 15 mm. Signalene fra de to elektrodene blir fanget opp i et to kanal system med ulike filtere for singel fiber EMG og vanlig EMG. Singel fiber signalene trigger registreringen og monitoren. Den andre elektroden har en separat hudreferanse, og fanger opp potensialer bare hvis de er tidsbundet til signalet fra singel fiber elektroden. Disse tidsbundne potensialene blir så oppsamlet, og representerer hele den motoriske enheten.
Antall muskelfibre, fiber diameter, nervespredningen i muskelen og elektrode plasseringen er blant de viktigste variable som innvirker på makro EMG. Makro EMG inngår ikke i en rutinemessig EMG undersøkelse, men er aktuelt å bruke som et tillegg ved nevropatier.