Referanseverdier

Statistisk evaluering av MUP variablene

Det ses stor spredning i MUP variablene i en og samme muskel. Derfor blir det anbefalt å bruke minst 20 ulike MUPer i analysen32,37,38. Normalområder må defineres med normaltransformerte variabler eller ikke-parametrisk metode (for eksempel percentiler).

For EMG og single fiber EMG er begrepet outliers mye brukt som betegnelse på grense for normalverdi. Dette er ikke det samme som grense for normalverdi for en gjennomsnittsverdi. Outliers er et statistisk parameter som kan brukes som alternativ til de mer tradisjonelle gjennomsnittsverdiene for å definere «unormale» verdier for en muskel. Det er rapportert at disse skal ha like høy sensitivitet for nevropatier og enda høyere sensitivitet for myopatier når det gjelder å definere en muskel som unormal eller ikke (Stålberg et al. 1994).

Outliers kan defineres på flere måter. I Keypoint Classic er outliers definert på følgende måte. Man velger 3. laveste og 3. høyeste verdi for de 20 første MUPene i hver analyserte muskel. Man beregner deretter gjennomsnittsverdi av alle 3. laveste og 3. høyeste verdier, og standardavvik for disse. Øvre outliergrense er definert som +2 standardavvik av gjennomsnittet for 3. høyeste verdi, mens nedre outliergrense er definert som -2 standardavvik av gjennomsnittet for 3. laveste verdi.

En muskel klassifiseres som unormal dersom mer enn 2 verdier befinner seg over øvre outliergrense eller under nedre outliergrense.

For å definere grad av patologi er det imidlertid ikke mulig å bruke outliers og det er da nødvendig å ta utgangspunkt i gjennomsnittsverdiene for hver enkelt muskel (standardavvik i forhold til gjennomsnittsverdi).

 

Normalverdier standard EMG

  Amplityde (uV) Varighet (ms)
Mean +/- SD Outliers Mean +/- SD Outliers
Deltoideus 550 +/- 110 162-1531 10.4 +/- 1.3 4.2-18.4
Biceps 436 +/- 115 178-1414 9.9 +/- 1.4 4.2-16.4
Interosseus dors. I 752 +/- 247 188-2301 9.4 +/- 1.3 4.0-18.0
Vastus lateralis 687 +/-239 172-1954 11.7 +/- 1.9 4.6-21.6
Tibialis anterior 666 +/- 254 194-1572 11.4 +/- 1.2 4.6-18.4

Tabell 1. Bischoff et al. 1994 (58). Normalverdier for individuelle muskler (Mean, SD, Outliers)  basert på totalt 72 normale individer mellom 17 og 78 år, 235 muskler og minst 20 MUPs per muskel. 

  Amplityde (uV) Varighet (ms)
Outliers Outliers
Deltoideus 143-1627 2.4-18.6
Biceps 101-1422 3.4-17.3
Triceps 160-2037 4.4-19.0
Ext. dig. comm. 129-2035 3.7-17.9
Interosseus dors. I 167-3989 3.1-19.6
Abd. poll. brev. 156-2876 3.4-17.8
Vastus lateralis 162-2826 4.3-21.7
Tibialis anterior 165-4321 3.9-23.6
Gastroc. caput. med. 170-2425 4.5-19.1

Tabell 2. Stålberg software, Multi-MUP reference limits for Keypoint Classic.

 

Normalverdier makro MUP

Alder   Biceps Vastus lateralis Tibialis anterior
  Median (min-max) Individuell makro-MUP (min-max) Median (min-max) Individuell makro-MUP (min-max) Median (min-max) Individuell makro-MUP (min-max)
10-19 65-100 30-350 70-150 20-350 65-200 30-350
20-29 65-140 30-350 70-240 20-525 65-250 30-450
30-39 65-180 30-400 70-240 20-550 65-260 30-450
40-49 65-180 30-500 70-250 20-575 65-330 30-575
50-59 65-180 30-500 70-260 20-575 65-375 40-700
60-69 65-250 30-650 80-370 20-1250 120-375 45-700
70-79 65-250 30-650 90-600 20-1250 120-620 65-800

Tabell 3. Stålberg et al. 1982 (59). Foreslåtte minimum og maksimum verdier for den mediane amplityden og for individuelle makro-MUP for forskjellige aldersgrupper.

Alder Biceps Vastus lateralis Tibialis anterior
  Amplityde (min-max) Amplityde (min-max) Amplityde (min-max)
10-19 30-350 20-350 30-350
20-29 30-350 20-525 30-450
30-39 30-400 20-550 30-450
40-49 30-500 20-575 30-575
50-59 30-500 20-575 40-700
60-69 30-650 20-1250 45-700
70-79 30-650 20-1250 65-800

Tabell 4. Stålberg software, Keypoint Classic. Minimum og maksimum verdier for individuelle makro-MUPer for forskjellige aldersgrupper.