Eksempel på detaljert prosedyre for termotest

 

Praktisk:

 • Temperaturen i rommet bør være behagelig. Pasienten skal ikke fryse eller være for varm.
 • Plassere pasienten på undersøkelsesbenk og dekk til kroppen med pledd slik at testtområdet ikke er nedkjølt når det skal testes. Ev. mål hudtemperaturen. Hudtemperatur på foten bør være >30°C  og på hånden >32°C.
 • Bruk håndkle eller sandpose for å plassere/leire testområdet best mulig og påse at pasienten sitter eller ligger i en avslappet og komfortabel posisjon.
 • Testen krever pasientens fulle oppmerksomhet.
 • Skjerm for vinduer for å ikke forstyrre pasienten (ta ev. for gardiner).
 • Ved diabetes påse at pasienten ikke er hypoglykem.
 • Pasienten skal ikke kunne se testskjermen.
 • Er det hårvekst i testområdet som må fjernes?
 • Plasser termoden på testområdet. Hele termoden skal være i kontakt med huden. (Pass godt på termoden. Den tåler ikke å falle i gulvet)
 • Gi respondknappen/musen til pasienten.
 • Gjør først en øvelsesomgang med øvelsesprogrammet.
 • Teste pasientens persept ved å spørre om han opplever varme og/eller kulde når dette testes eller om han opplever en annen sensasjon.