Eksempel på prosedyre for termotest

 

Anbefalt rekkefølge av standard testlokalisasjon:

  1. Hånd (Thenar)                                                                              Unilateralt
  2. Lår (10 cm kranialt for kneets laterale leddspalte)                    Bilateralt*
  3. Fotryggen                                                                                     Bilateralt*

 

Rekkefølge i testserien:

  1. Kuldedeteksjonsterskel (CDT) x5
  2. Varmedeteksjonsterskel (WDT) x5
  3. Varmesmerteterskel (HPT) x3
  4. Kuldesmerteterskel (CPT) x3**

*Verdien av bilateral undersøkelse i uex. kan diskuteres. Verdien av dette må veies opp mot tilgjengelige ressurser for hvert enkelt laboratorium.

**Enkelte laboratorier har erfart at test på kuldesmerteterskel ikke bør utføres rett etter test på varmesmerte fordi test på varmesmerte kan sensitisere huden for kuldestimuli. Av den grunn anbefales det å teste for en kuldesmerte på en tidligere testet lokalisasjon. Dvs at når en har testet på CDT, WDT og HPT på oex og uex, går en tilbake på oex og gjør CPT. Ved lave kuldedeteksjonsgrenser (15-20°C) har ofte test på CPT liten verdi.

La testen gå automatisk og la antall sekunder mellom hver stimulering variere for deteksjonsterskelbestemmelse (CDT og WDT).

Hver smertestimulering settes i gang manuelt. Vent minst 30 sekunder mellom stimuleringene. Pasienten skal ha fått tilbake normal følelse i testområdet før ny test på smerteterskel.