Forslag til innstillinger for termotest

Dersom du vil laste ned denne siden klikker du på "Last ned seksjonen" i høyre kolonne.

Forslag til innstillinger for termotest

 

CDT

WDT

HPT

CPT

Baseline (Utgangstemperatur)

32°C

32°C

32°C

32°C

Gradvis temperaturendring

1°C /s

1°C /s

1°C /s

1°C

Gradvis retur til baseline

1°C /s

1°C /s

5°C /s

5°C /s

Cut-off temperatur

0°C

50°C

50°C

0°C

CDT = Cold detection threshold, WPT = Warmth detection threshold, HPT = heat pain threshold, CPT = Cold pain threshold

Alle temperaturterskler stiger gradvis med en hastighet på 1°C  og stoppes ved at testpersonen trykker på en stoppknapp. For termale deteksjonsterskler går temperaturen gradvis tilbake til baseline (32 °C  med samme hastighet på 1°C /s, men for termale smerteterskler returneres temperaturen gradvis tilbake til baseline med en raskere hastighet 5°C /s.