Andre typer autonome funksjonstesting

Kvantitativ sudomotor akson refleks test (QSART)

Med denne metoden tilføres acetylkolin gjennom huden med iontoforese, og den lokale svetteresponsen som skjer gjennom en lokal akson refleks måles kvantitativt. Apparat for dette er kommersielt tilgjengelig og i bruk ved Rikshospitalet i Norge.

 

Ortostatisk provokasjonstest etter prøvemåltid

 Inntak av mat gir utskillelse av vasodilaterende peptider i tarmen. Normalt vil en få kompenserende forandringer i hjertefunksjonen og i motstandskarene i skjelettmuskulaturen, slik at blodtrykket ikke faller. Hos mange pasienter med primær autonom hypofunksjon skjer ikke en slik kompensasjon, og de får en postprandial hypotensjon. Inntak av mat hos disse pasientene gir et fall både i liggende systolisk blodtrykk, og en forverrelse av postural hypotensjon.

Postprandial hypotensjon testes best ved en basislinje status av puls og blodtrykk liggende og med ortostatisk test med pasienten fastende, og 45 minutter etter et måltid. Det er mest praktisk med flytende føde, f.eks. kommersielt tilgjengelig flytende kosttilskudd, melkeblanding eller suppe, i standardisert volum på 300 ml. Pasienten skal innta måltidet liggende, og deretter fortsatt ligge rolig i 45 minutter før puls og blodtrykk igjen måles først liggende, deretter i vippet posisjon.

 

Termoregulert svettetest

 I undersøkelsesrommet skal det være stabil temperatur og luftfuktighet, og kontroll av pasientens hudtemperatur.

1. Huden dekkes av et indikator-pudder som skifter farge ved oppvarming. Det kan brukes en blanding av alizarin-rødt, stivelse og natriumkarbonat.

2. Pasienten sitter i et svettekammer med luftfuktighet 45-50 %, og huden varmes til 39-40 grader ved hjelp av varmelamper i 35-45 minutter.

Normalt ses svette over hele kroppen, med fargeforandring av indikatorstoffet fra oransje til rødt. Ved dysfunksjon av sympatikusfibre til svettekjertlene finnes dels generelt nedsatt svettesekresjon og dels abnorm utbredning av svetten. Det kan f.eks. ses lite eller ingen svette på underekstremitene, men massiv svette over ansikt og truncus. Det finnes en rekke unormale svetteutbredningsmønstre.

Det finnes også metoder for kvantitative målinger av svettesekresjon over avgrensede områder av huden. 

 

Laser-doppler undersøkelse av perifer mikrosirkulasjon 

Dette er en metode basert på doppler-shift prinsippet, og benyttes til å undersøke mikrosirkulasjonen i kapillærnettet. Ved sympatonevral fyring ser en karkontraksjon som resulterer i nedsatt kapillær mikrosirkulasjon. En benytter denne metoden til å teste sympatikusreflekser ved kuldeprovokasjon (dykkerefleksen), for eksempel ved å plassere ispakninger på ansiktet. Det kan også måles reaktivitet på sterke lyder, stress, regneoppgaver etc. En kan også utløse en sympatonevral lokal respons som en aksonrefleks ved å tilføre acetylkolin gjennom iontoforese.

Metoden er særlig aktuell ved tilstander med Raynaud fenomener og autonom nevropati hos diabetikere. Den er i bruk ved Rikshospitalet og ved St. Olavs hospital i et begrenset omfang. i Norge i dag.

 

Urodynamiske / gastrodynamiske undersøkelser

Det finnes en rekke undersøkelse for kartlegging av autonom regulering av blære og tarmfunksjon. Ved enkelte KNF laboratorier kan det være aktuelt å kunne tilby disse undersøkelsene. Der slike undersøkelser er nødvendige som ledd i en generell utredning av autonom nevropati, kan det likevel ofte være mest rasjonelt at de utføres ved et urologisk eller gastroenterologisk laboratorium.