Blodprøvetaking under autonom testing

Cortisol (morgen og kveld): Gir opplysninger om binyrebarkfunksjonen.

Catecholaminer i plasma: Noradrenalin liggende og stående. 

Liggende: Noradrenalin er redusert ved utbredt postganglionær sympatikussvikt(f.eks. ved diabetisnevropati). Noradrenalin er normalt ved preganglionær sympatikussvikt, men det er ingen normal økning 5 minutter etter oppreisning (f.eks. ved multipel system atrofi). Det kan også være aktuelt med andre blodprøveundersøkelser, f.eks. på adrenalin og dopamin.