Lammelse av skulderbladet (Vingeskapula)

Den viktigste årsaken til vingeskapula er affeksjon av n. thoracikus longus.


Nevrografi :

Det anbefales å undersøke sensoriske og motoriske nerver i armen i armen. Nevrografi av n.thoracicus longus kan være teknisk vanskelig. Man måler latensen i n. thoracicus longus med overflateelektroder over m. serratus anterior og  stimulering i Erbs punkt (se kapitel 4). Latenstidene sammenlignes på de to sidene. Ved mistanke om en mer utbredt plexusaffeksjon bør en supplere med flere sensoriske nerver (f.eks n.cutaneus antebrachii med., lat., post. og  n.radialis.  Ved usikre funn bør kontralateral ekstremitet undersøkes for sammenligning.

EMG:

Den viktigste undersøkelsen ved lammelse av skulderbladet er EMG av m. serratus anterior.

Pasienten undersøkes sittende eller liggende. EMG-elektroden settes inn foran (på baksiden av) mediale nedre del av scapula. Alternative plasseringer er 1) laterale thorax i midtaksillærlinjen mot 6. costa, eller 2) like lateralt for nedre spiss av scapula. N. thoracicus longus kan eventuelt stimuleres i Erbs punkt med elektroden i m. serratus. Andre muskler rundt skulderbue og i armen bør undersøkes avhengig av klinikk.

Diagnostiske holdepunkt:

  • Det viktigste er å diagnostisere en isolert skade på n. thoracicus longus (f.eks etter bruk av ryggsekk, press nedover av skulderen).
  • Tilstanden må skilles fra affeksjon av plexus brachialis og eventuelt en myopati.