N. interosseus posterior (n.radialis)

Proximalt i underarmen deles n.radialis i en superficiell sensorisk og en dyp motorisk gren (n.interosseus posterior ) som passerer under Frohses arkade gjennom m.supinator. Skade av n.interosseus posterior kan forekomme som følge av traume, diabetisk mononevropati, kompresjon i forløpet gjennom m.supinator, ekspansive prosesser, eller kan være idiopatisk. M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus og m.supinator er i regelen innervert fra n.radialis før delingen og derfor ikke affisert ved interosseus posterior-nevropati. Klinisk vil det derfor vanligvis være nedsatt ekstensjonskraft med tendens til å trekke håndleddet i radial retning ved ekstensjon, men ikke foreligge paralyse for håndledds-ekstensjon. I tillegg kan det ses parese for ekstensjon av MCP-ledd for alle fingre, for 1. finger abduksjon i palmarplanet (m.abductor pollicis longus) og for ekstensjon i IP-leddet.  Ofte kommer symptomene gradvis og særlig i tidlige faser kan det være selektiv parese for ekstensjon av noen av fingrene og ikke i andre. Det foreligger ikke affeksjon av hud-sensibilitet, men pasienten kan klage over diffus verkende smerte dorsalt i proximale underarm, først og fremst i området omkring caput radii.

Nevrografi:

Prinsipielt utredning som ved annen radialisparese. Sensorisk nevrografi er normal.

 

EMG:

Prinsipielt utredning som ved annen radialisparese (se avsn. 8.6).

 

Diagnostiske holdepunkt:

I tidlig fase kan det ofte være beskjedne nevrofysiologiske funn.  Nevrogene forandringer skal være begrenset til muskler innervert av n.interosseus posterior, mens det foreligger normale funn i øvrig muskulatur. M.supinator og m.carpi radialis brevis kan hos enkelte være affisert.